Publicerad 30 maj 2022

Digitalisering i välfärden, medarbetarnas attityder och erfarenheter

Hösten 2021 genomförde SKR en enkätundersökningen
till tusen personer anställda som lärare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och socionomer om deras inställning till digitalisering och hur situationen har upplevts under pandemin. Det finns variationer mellan yrkesgrupperna där socionomer och sjuksköterskor är mest positiva och undersköterskor är minst positiva. Bland gymnasielärare har attityden till digitalisering i samhället och arbetsplatsen ökat mest.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Digitalisering i välfärden Medarbetarnas attityder och erfarenheter