Publicerad 10 april 2019

Dialog om lön mellan chef och medarbetare

Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta, OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen.

Skriften är ett inspirationsmaterial till lokala parter såväl som till chef och medarbetare kring förbättringsarbetet av dialogen mellan chef och medarbetare om uppdrag, mål, resultat och lön.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.