Publicerad 13 oktober 2022

Diagnostikens roll i Nära vård

Patientnära analysverksamheten idag och framtida behov av
diagnostik och kvalitetssäkring i omställningen till en Nära vård.

Med den här rapporten vill vi väcka intresset för diagnostikens roll i den Nära vården. Förhoppningarna är att rapporten väcker tankar, ger nya perspektiv och kan bidra med kraft i omställningsarbetet till Nära vård. Rapporten sammanfattar den kartläggning som Equalis gjort på SKR:s uppdrag under 2021.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Diagnostikens roll i Nära vård