Publicerad 15 juni 2020

Den digitala bygglovsprocessen

Lägesbild 2019 om den digitala bygglovsprocessen i kommunerna.

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster och andra servicelösningar. Bygglovsprocessen är en av de kommunala processer som nu digitaliseras i många kommuner.

I rapporten Status: Den digitala bygglovsprocessen ges en aktuellt lägesbild av hur kommunerna arbetar för att digitalisera sin ärendehantering inom bygglov. Rapporten bygger på intervjuer med kommuner som kommit långt samt på en enkät som SKR skickade till samtliga bygglovsenheter hösten 2019.

En fullt ut digitaliserad process kräver att all data är heldigital, databasbaserad och kategoriserad efter regelsatt strukturerade metadata. De kommuner som kommit långt har i dag digitaliserat allt från ansökningsförfarande till meddelandeprocess och kommunikation med den sökande. Konkreta hinder för att kunna digitalisera ytterligare handlar om lagfrågor och struktur snarare än teknik. Även interna hinder kring ledarskap och samordning lyfts som utmaningar.

Rapporten har tagits fram av WiGroup – Waterback Invest AB på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.