Publicerad 2 juli 2019

Bostads­försörjning i praktiken

Exempel från kommuner, kommunala bostadsbolag och regionala aktörer.

Att lyckas med bostadsbyggandet är en av de största utmaningarna i Sverige. Vi har spanat ut över Sverige och funnit många kommuner och regionala aktörer som arbetat kreativt för att skapa förutsättningar för ett ökat bostads­byggande. Några av dessa får i den här skriften fungera som goda exempel för vad som är möjligt att åstadkomma.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.