Publicerad 17 februari 2022

Bostad först

Ge hemlösa en bostad, erbjud sedan skräddarsytt stöd efter de boendes behov.

Det är i korthet vad Bostad först går ut på. Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem.

Bostad först är ett beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att arbeta, och SKL vill med denna skrift inspirera fler kommuner att pröva arbetssättet. Bostad först kan inte lösa bostadsbristen i stor skala, men med politisk vilja kan boendesituationen lösas för några av dem som står längst från bostadsmarknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.