Publicerad 9 september 2020

Bevara eller gallra nr 9: Gallringsråd för överförmyndare

Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor av handlingar inom överförmyndarverksamheten.

Sveriges Kommuner och Regioner och Riksarkivet ger ut publikationsserien Bevara eller gallra, som innehåller råd till offentlig förvaltning om vilka allmänna handlingar som bör bevaras och vilka som kan gallras och förstöras. Gallringsråden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och statliga arkivverksamheten som bedrivs inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.