Publicerad 25 november 2019

Bättre luftkvalitet - att arbeta med partiklar i skolor

Att arbeta med innemiljöproblem är ofta en utmaning och handlar i mångt och mycket om att ha en bra dialog med de som vistas i lokalerna. Den här foldern handlar om luftpartiklar i skollokaler. Den beskriver faktorer som påverkar innemiljön och exempel på hur man kan minska risken för ohälsosamma skollokaler.

Projektet har initierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.