Publicerad 14 februari 2023

Bättre förutsättningar för det kommunala aktivitetsansvaret

Sedan flera år bedriver SKR ett arbete som för att fler ungdomar ska fullfölja en gymnasieutbildning. Satsningen syftar till att stödja kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. I det här materialet sammanfattas slutsatser om vad som kan göras för att förbättra arbetet med KAA och vilka förutsättningar som behövs för ett välfungerande arbete.

Materialet riktar sig till politiker och förvaltningar med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret i sina kommuner. Delar kan även vara relevant för rektorer i gymnasieskolan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.