Publicerad 23 maj 2023

Barnkonsekvensanalys

Stödmaterial till fördjupad bedömning av barnets bästa.

Materialet i denna skrift utgår från utredningen Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63), den rättspraxis som hittills har utvecklats och från FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer. Kommuner och regioner kan använda det som inspiration för att stärka det egna arbetet med fördjupade bedömningar av barnets bästa. Materialet är allmänt hållet och behöver anpassas till verksamhetens arbetsmetoder och utifrån hur barnets rättigheter berörs inom det aktuella sakområdet. I samarbete med Region Kronoberg.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.