Publicerad 14 december 2023

Avtalssamverkan inom socialtjänsten

Skriften är en översikt över kommunal avtalssamverkan inom socialtjänsten samt en metodguide som erbjuder stegvis vägledning kring avtalssamverkan för kommuner.

Det finns en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen vilket kan förbättra samverkansmöjligheterna för kommuner och regioner. Trots en alltmer ansträngd ekonomi och ökade möjligheter genom digitalisering använder få kommuner denna rätt ofta på grund av osäkerhet kring rättsläget . Rapporten har utformats för att ge kommunerna ett handfast stöd och kompletteras med en metodguide som ger en steg-för-steg instruktion till hur en kommun praktiskt kan gå till väga med att utforma avtalssamverkan. Rapporten och metodguiden har tagits fram av Lumell Associates som också ansvarar för innehållet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.