Publicerad 24 mars 2021

Att styra med könsuppdelade nyckeltal

Att styra mot jämställdhet förutsätter att det finns nyckeltal som kan användas för att följa och analysera utvecklingen på en övergripande nivå. SKR har därför gjort ett urval av lokala och regionala jämställdhetsnyckeltal. Dessa presenteras i databasen Kolada som tillhandahålls av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Arbetet har bedrivits tillsammans med medlemmar och RKA, och i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen, inom ramen för en överenskommelse med regeringen 2018-2020 om stärkt stöd till jämställdhet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.