Publicerad 25 november 2019

Att mäta patientsäkerhetskulturen

Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och beteenden som påverkar patientsäkerheten på en arbetsplats. Handboken och enkäten riktar sig till hälso- och sjukvårdens sluten- och öppenvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.