Publicerad 13 september 2022

Att lära av varandra för att styra och leda bättre tillsammans

I forskningsrapporten delar ledande förtroendevalda och chefer med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer. Rapporten innehåller både teori och praktik, i form av bland annat 13 olika case som belyser olika strategiska frågor, strukturförändringar och organisatoriska utmaningar i kommuner och regioner.

Hur styr och leder förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner ihop på bästa sätt? För att hantera välfärdens utmaningar och få genomslag och resultat av politiska beslut är ett bra samarbete en nödvändighet.

Rapporten kan ses som ett kunskapsbaserat diskussionsmaterial för att stödja ledande politiker och tjänstepersoner i arbetet med att genomföra politiska beslut. Den syftar också till att stimulera till nya perspektiv att ta sig an utmaningar inom enskilda kommuner och regioner. Rapporten har genomförts av forskare från Ekonomihögskolan i Lund.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.