Publicerad 26 juni 2023

Att lära av en kris - utvärdering av covid-19 pandemin

I september 2021 tillsatte SKR:s styrelse en programberedning om covid-19-pandemin. Med denna rapport sammanfattar beredningen sina samlade lärdomar, bedömningar och förslag.

Uppdraget har varit att med utgångspunkt i erfarenheter och lärdomar från pandemin, peka på möjliga strategier och förslag på insatser som syftar till utveckling i kommuner, regioner och SKR.

Tyngdpunkten har legat på lärande av våra erfarenheter. Arbetet har baserats på lokala pandemiutvärderingar från 80 kommuner och 19 regioner, på årsredovisningar, myndighetsrapporter, forskningsrapporter, kunskapsseminarier och egna studier.

För att ta del av enskilda kapitel se bilagor nedan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.