Publicerad 9 september 2020

Att hantera komplexa samhällsutmaningar

Alla kommuner och regioner samverkar med varandra och andra samhällsaktörer kontinuerligt, men på olika sätt och av olika orsaker. Denna skrift fokuserar på samverkan kring komplexa samhällsutmaningar som bör hanteras tillsammans med andra för att styra utvecklingen i önskvärd riktning.

Hur ska kommuner och regioner organisera, styra och leda samhällsutvecklingen tillsammans med andra aktörer för att möta komplexa samhällsutmaningar och nå effekt?

Skriften lyfter fram komponenter som kommuner och regioner bör beakta för att hantera utmaningarna. Detta belyses genom åtta regionala och kommunala samverkansprojekt, hur de gjort i praktiken och vilka lärdomar de tagit med sig.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.