Publicerad 19 april 2024

Att bevara digitala planer

I denna rapport beskrivs arkiveringsutmaningar för digitala detaljplaner och framtida digitala översikts- och regionplaner.

Rapporten hanterar arkiveringsutmaningar för digitala detaljplaner och till viss del de framtida digitala översikts- och regionplanerna. Rapporten skrivs utifrån det nuläge som råder våren 2024. Här beskrivs dels vad som kan göras för att säkra informationen på kort sikt, dels det långsiktiga arbetet med att bevaka det digitala bevarandet av planinformationen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.