Publicerad 10 april 2019

Arbetsmiljön i kommuner och regioner (2021)

Denna rapport vill belysa hur medarbetare i kommuner och regioner upplever sin arbetsmiljö. Statistiken baseras på ett urval av frågorna i Arbetsmiljöundersökningen, som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför vartannat år.

I rapporten jämförs arbetsmiljön med tidigare undersökningar samt hur arbetet upplevs i kommuner och regioner i jämförelse med andra sektorer och arbetsmarknaden som helhet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.