Publicerad 10 april 2019

Använd kompetens rätt

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Rekryteringsbehoven är och kommer att vara stora de närmaste tio åren. För att möta behoven måste kommuner, landsting och regioner bland annat förändra arbetssätten, ut­nyttja digitaliseringens möjligheter bättre och utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper,

I rapporten möter vi fyra ledare som berättar hur de har testat och utvecklat nya arbetssätt och vad det har betytt för medarbetarna, verksamheterna, patienterna och brukarna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.