Publicerad 30 april 2024

Ansvarsprövning av år 2022

Rapporten ger en överblick över hur ansvarsprövningen i kommuner och regioner har sett ut under tidsperioden 2022.

Denna sammanställning har gjorts genom insamling av revisionsberättelser från kommuner och regioner samt protokoll från det sammanträdeunder år 2023 då fullmäktige behandlade årsredovisningen och fattade beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.