Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Informationsdelning mellan kommuner och regioner

  Denna rapport belyser arbetet med informationsdelning mellan kommuner och regioner i arbetet med Nära vård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-16

 • Modellkoncept 2021-2023

  Resultatrapport från satsning på jämställdhetsintegrerad styrning och ledning. Rapporten sammanfattar resultat och lärdomar från 2023 års omgång av SKR:s Modellkoncept.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-15

 • Bevara eller gallra nr 2 - gallringsråd för utbildningsväsendet

  Råd för kommuners och regioners utbildningsväsende.

  Verksamhetsområde:Juridik, Skola, Social omsorg

  Ämne:Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kultur- och musikskolor

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-11

 • Samnyttjande av välfärdsteknik - en juridisk vägledning

  Samnyttjande av välfärdsteknik - en juridisk vägledning

  Vägledningen uppmärksammar olika rättsliga aspekter för att samnyttja välfärdsteknik eller annan teknik som innehåller inbyggda multipla funktioner som kan nyttjas av både regioner och kommuner för sina respektive verksamheter.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Juridik

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-04

 • På gång inom EU våren 2023

  I denna utgåva kan du bland annat läsa om förhandlingar av aktuella EU-direktiv på energiområdet, hälsodata, rådsslutsatser på utbildningsområdet och mycket mera.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Internationellt

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-28

 • Medlemsenkät folkhälsa 2022 

  Rapporten baseras på en enkätundersökning om folkhälsoarbetet hos kommuner och regioner under 2022.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Folkhälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-26

 • Öppna jämförelser: Företagsklimat 2022

  Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag.

  Verksamhetsområde:Näringsliv

  Ämne:Företagsklimat

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-25

 • Lokal demokrati och politiskt ledarskap i kris

  En studie av hanteringen av konsekvenserna av coronapandemin.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Corona, covid-19, Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-19

 • Inkludering och medborgardeltagande

  En forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Medborgardialog

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-19

 • Hot mot det demokratiska samtalet - forskarantologi

  I denna antologi belyser forskare och experter hur hot och hat mot förtroendevalda och politiskt aktiva medborgare riskerar att försvaga demokratin, försvåra det demokratiska samtalet och påverka medborgares möjligheter till deltagande.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-19

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se