Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Att utveckla en förstärkt samverkan med tidiga insatser för psykisk hälsa

  Rapporten beskriver den kunskap som samlats in i samband med att kommuner och regioner utvecklade sina arbetsformer.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Utgivningsdag:2023-04-19

 • Fakta om den kommunala revisionen

  Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. I denna rapport redovisas svaren från kommuner och regioner för år 2022. 

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Revision

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-11

 • Utfallet i ansvarsprövningen

  Rapporten ger en överblick över hur ansvarsprövningen i kommuner och regioner har sett ut under tidsperioden 2011 – 2021 med ett särskilt fokus på utfallet för 2021.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Revision

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-11

 • Omslag positionspapper äldreomsorg

  Positionspapper – Stöd till hälsa och välbefinnande, vård och omsorg till äldre personer

  Positionspapperet anger riktning för SKR:s stöd och påverkan av utveckling inom området.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Byggande, Folkhälsa, Nära vård, Personal- och kompetensförsörjning, Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-06

 • Strukturfondspartnerskapen

  Strukturfondspartnerskapen

  SKR har beställt denna rapport med syftet att ta tillvara viktiga erfarenheter och kunskaper som gjorts under programperioden 2014-2020 i det regionala arbetet med strukturfondspartnerskapen.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Internationellt, Regional utveckling

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-04

 • 21 vägar till hållbar regional 
utveckling 

  21 vägar till hållbar regional utveckling

  SKR har tagit fram en rapport som syftar till att synliggöra regionernas arbete med regional utveckling med konkreta exempel från Skåne till Norrbotten.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Internationellt, Regional utveckling

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-04

 • Rehabilitering i hemmet

  En kartläggning av rehabilitering i hemmet och dess effekter på individ, närstående och verksamhet.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-03

 • Gott liv som äldre omslag

  Gott liv som äldre med intellektuell funktionsnedsättning

  Aktiviteter och boende för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

  Ämne:Funktionshinder, Mänskliga rättigheter, Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-03

 • Gott liv som äldre med IF omslag

  Gott liv som äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF) – lättläst

  I den här skriften berättar vi om hur det är att gå i pension.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

  Ämne:Funktionshinder, Äldreomsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-03

 • Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2022

  Rapporten sammanfattar och beskriver regionernas insatser inom ramen för överenskommelsen 2020–2022 samt tilläggsöverenskommelsen 2021–2022.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-03-31

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se