Publicerad 26 oktober 2022

26 oktober: Kommunal ekonomi och avtalsrörelse

Under mötet presenteras de senaste ekonomiska analyserna, konsekvenser för kommuner och regioner samt vad som kan göras för att möta utmaningarna. Mötet ger också kunskap inför den konkurrensutsatta arbetsmarknadens avtalsrörelse 2023.

Medverkande i studion är förutom SKR:s ordförande Peter Danielsson och SKR:s vd Palle Lundberg, SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog och SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg.

Sändningens innehåll

  • Peter Danielsson och Palle Lundberg välkomnade till mötet och till det forum som är tänkt att inspirera till gemensam kraftsamling och handling på såväl politisk- som tjänstepersonsnivå.
  • Annika Wallenskog presenterade de senaste siffrorna och den senaste analysen över svensk ekonomi och dess inverkan på kommuner och regioner.
  • Annika Wallenskog gick också igenom en rad konkreta åtgärder och verktyg som går att ta till i budgetarbetet, för kommuner och regioner.
  • Peter Danielsson redogjorde för SKR:s krav på staten för att underlätta den ekonomiska situationen för kommuner och regioner.
  • Jeanette Hedberg gick igenom läget inför avtalsrörelsen 2023 och vad den kan få för påverkan på kommande avtalsrörelser och lönesättningar.

FIlmen är 30 min lång och kommer att textas.

Informationsansvarig

  • Mathias Hvit
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR