Publicerad 3 maj 2022

Viktiga EU-frågor inför det svenska ordförandeskapet

Våren 2023 är det Sveriges tur att ta över ordförandeklubban för EU:s ministerråd. Under ett halvår kommer Sverige ha ökade möjligheter att påverka vilka prioriteringar och frågor som står i fokus. SKR driver kommuners och regioners viktiga EU-frågor inför det svenska ordförandeskapet.

Staffan Isling

Den stora händelsen till trots är det ännu inte mycket massmedialt ljus på frågan. Inte så konstigt, med tanke på det fasanfulla kriget i Ukraina och dess konsekvenser samtidigt som hanteringen av coronapandemin fortsätter. Både Rysslands invasion och pandemin är dessutom väldigt konkreta exempel på hur det som händer i vår omvärld påverkar varenda kommun och region i Sverige. På samma sätt som EU-arbetet påverkar kommuner och regioner i vardagen.

Hälften av de politiska frågor som finns på kommuners och regioners dagordning påverkas av olika händelser och beslut på europeisk nivå. Det är på lokal och regional nivå majoriteten av EU-besluten införs, förverkligas och omvandlas till konkreta handlingar och förändringar. Det lokala och regionala perspektivet är därmed också helt nödvändigt om Sveriges röst i Europasamarbetet ska kunna bli starkare. Kommuner och regioner kan bidra till att Sverige är en stark röst genom att delta i utformningen av ordförandeskapets prioriteringar.

En viktig fråga handlar om att stärka den sociala dialogen och partssamarbetet på EU-nivå istället för att skapa mer EU-lagstiftning inom det socialpolitiska området. SKR kommer att fortsätta värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och arbeta för att den garanteras i redan lagda och kommande förslag på arbetsrättens område från EU-kommissionen. EU:s tre direktivförslag om minimilöner, lönetransparens och plattformsarbete är alla direkta hot mot Sveriges kollektivavtals- och lönesättningsmodell, som är väl fungerande och framtagen i konsensus mellan parterna. På både kort och lång sikt är detta en mycket viktig fråga för kommuner och regioner som arbetsgivare.

Jag ser också att Sverige, med ordförandeklubban i handen, har chansen att driva på för att få alla medlemsländer att värna och respektera såväl jämställdhet som jämlikhet. För så ser det dessvärre inte ut idag. SKR vill även sätta ljuset på att det lokala och regionala perspektivet får ett större inflytande i den nödvändiga digitala omvandlingen och att närhetsprincipen värnas när EU-beslut fattas i dessa frågor. Vi vill dessutom se att regeringen driver på för ett ökat fokus på miljö- och klimatfrågor med stödjande förutsättningar för kommuner och regioner. EU:s regelverk och initiativ får bäst resultat om man undviker detaljkrav som försvårar för till exempel bioenergi, biodrivmedel, fjärrvärme, energiutvinning ur avfall och energieffektivisering.

Grunden för samhällsutvecklingen är det demokratiska arbetet på den lokala och regionala nivån. I Ukraina utmanas nu detta på ett alldeles förskräckligt sätt när Ryssland med våld vill stoppa den demokratiska utvecklingen och landets självständighet. Demokratin måste återerövras på alla nivåer, inte minst lokalt. Häromveckan berättade den svenske riksdagsledamoten Anders Österberg för svensk media om ett möte i Kievs förstäder. Mitt bland ruinerna ville en ukrainsk soldat prata om vikten av ett lokal självstyrelse och om att fatta fler beslut lokalt för att utveckla landet i rätt riktning och komma åt korruptionen i landet. EU är en mycket viktig kraft för att bidra till att kriget i Ukraina får ett slut och – inte minst – till att Europa och andra delar av världssamfundet bidrar till att återuppbygga Ukraina.

Sverige kan, som ordförande under första halvåret 2023, förhoppningsvis bidra till att stärka den lokala och regionala demokratin i hela EU-arbetet med starkt fokus på lokal utveckling och på tydlighet när det gäller sociala frågor, arbetsmarknadsfrågor och andra hållbarhetsfrågor. SKR ser fram emot att få bidra i det viktiga arbetet.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.