Publicerad 23 augusti 2022

Samverkan tar oss framåt i oroliga tider

Ett nytt läsår är igång och valrörelsen är inne i sitt allra mest intensiva skede. Överallt möts vi av valaffischernas budskap, inte sällan med välfärdens verksamheter i fokus. Vi går en intensiv höst till mötes, kantad av en del orosmoln.

Staffan Isling

I förra veckan var jag på plats på KOMMEK i Malmö. Staden tog emot med öppna armar och Malmöfestivalen pågick utanför mässans lokaler som en fin inramning. En nystart för mötesplatsen efter pandemiåren, och det märktes att det fanns ett uppdämt behov av att få träffas. Under två dagar diskuterades såväl världsläget som den stigande inflationens påverkan på hela samhället, men mest fokus var det såklart på välfärdens ökade kostnader.

Det var många som kom förbi vår monter för att samtala om de ekonomiska förutsättningarna och svårigheten att kunna planera budgeten. Ett vanligt samtalsämne var de höga pensionskostnaderna och de allmänna prisökningarna som påverkar allt från skolmat till nybyggnationer. Som tur är har många kommuner ett relativt bra ekonomiskt utgångsläge, men den utveckling vi ser nu kunde inte förutses i våras och kostnadsberäkningarna håller inte. Till stöd för höstens utmanande budgetarbete publicerar vi på torsdag höstens första skatteunderlagsprognos med en bedömning av de effekter som den ökade inflationen får för kommuner och regioner. Bland en del annat.

Den demografiska utvecklingen – med betydligt kraftigare ökning av antalet äldre än antalet i yrkesverksam ålder – och hur välfärden ska kompetensförsörjas de kommande åren var förstås också viktiga ämnen på mässan. Under sommaren har vi fortsatt att betona hur viktigt det är att hålla sig till fakta och prognoser när vi tittar framåt och ska möta kompetensutmaningen. Inte minst i en valrörelse. När befolkningen i arbetsför ålder minskar i sex av tio kommuner går det inte att prata om att allt ska lösas med nyrekryteringar. Självklart behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, men det är inte hela lösningen. Varje arbetsgivare behöver arbeta för att behålla, utveckla och ta vara på den befintliga kompetensen genom att stärka arbetsmiljön och utveckla nya arbetssätt. Det här är ett arbete som vi behöver göra tillsammans med facken i välfärden.

Jag medverkade också på ett seminarium om att samverka i kris, tillsammans med Migrationsverkets generaldirektör, MSB:s chef för samverkan och ledning, Skånes landshövding och stadsdirektören för Malmö stad. Samtliga myndigheter och Malmö stad vittnade om hur vi sedan 2015 har hittat mer stabila samverkansstrukturer som har utvecklats under normala betingelser och förhållanden, och som sedan har kunnat växlas upp i kriser. De sade sig blivit mer lyhörda för varandras uppdrag och bättre på att be andra om hjälp när det så krävs. Det håller jag med och jag tycker att hanteringen av massflyktsdirektivet rörande flyktingar från Ukraina och samverkan mellan Migrationsverket och kommunerna gällande ansvaret för boende är ett exempel. Därmed inte sagt att det inte funnits problem att lösa och oklarheter att reda ut, men en bättre samverkan än tidigare har tagit oss framåt.

Höstens arbete är med andra ord i full gång och vi tar tag i många viktiga arbetsuppgifter. Men, samtidigt går tankarna varje dag till det svåra och ofattbara. I min sista krönika i juli, innan sommaruppehållet, var jag helt uppfylld av alla givande samtal som jag haft under årets Almedalsvecka. Dagen efter att den publicerades, mördades vår medarbetare och kollega Ing-Marie Wieselgren på öppen gata, mitt i Almedalsvimlet. Jag har ibland svårt att ta in att det har hänt. SKR är i sorg och samtidigt fast beslutna att fortsätta arbetet i Ing-Maries anda för att stärka den psykiska hälsan. Inte minst hos de barn och unga som nu tar sig an ett nytt skolår.

Mitt i sorgen hämtar jag kraft från mina möten med Ing-Marie; kraft att i min roll som vd på SKR bidra i diskussionerna, till att hitta lösningar och med att underlätta för möten som kan leda ett steg till. Och som vanligt – och som också var Ing-Maries övertygelse - handlar det om att samverka och att samlas för att dra nytta av varandras kraft. Inte minst viktigt är detta under en intensiv höst kantad av en del orosmoln.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.