Publicerad 5 juli 2022
Debatt

Välfärdsbehoven ökar samtidigt som färre kan göra jobbet

Det är dags att sluta föra fram förenklade och kortsiktiga lösningar på komplexa problem. I en debattartikel i DN uppmanar SKR till att bygga debatten om kompetensutmaningen på fakta.

Sveriges Kommuner och Regioner skriver i dag på Dagens Nyheters debattsida om vikten av att alla som deltar i debatter om välfärdens kompetensförsörjning håller sig till fakta och undviker förenklade och kortsiktiga lösningar på komplexa problem.

I debatten – inte minst under årets Almedalsvecka – förs det fram många förslag som inte tar hänsyn till den kompetensutmaning som vi har och som dessutom kommer bli än tuffare de närmaste tio åren. SKR:s ställföreträdande ordförande Carola Gunnarsson och förhandlingsdelegationens ordförande Joakim Larsson poängterar att åtgärderna för att möta välfärdens kompetensutmaning måste vara långsiktiga, baseras på fakta och utgå ifrån verkligheten.

Ett faktum är att om personaltätheten skulle öka i samma takt som hittills krävs 200 000 fler anställda till välfärdsverksamheterna, vilket motsvarar 80 procent av ökningen av den arbetsföra befolkningen, inom tio år. Under samma period ökar den arbetsföra befolkningen enbart med cirka 250 000 personer och förutom i välfärden även behövas till en lång rad andra yrken i näringslivet. Det är en ekvation som inte går ihop.

I debattinlägget betonar SKR att den här utmanande situationen ställer krav på samsyn, samarbete och realistiska åtgärder. Här behövs krafttag från flera ansvariga aktörer: arbetsgivarna i kommuner och regioner, de fackliga organisationerna och staten.

Debattartikeln publicerades i Dagens Nyheter den 5 juli 2022

Slutreplik: ”Arbetskraften kommer inte att räcka till allt”, DN 12 juli 2022

Läs vidare

Bild av välfärdens kompetensutmaning fram till 2031.

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.