Publicerad 26 oktober 2023
Krönika

Lyssna på kommunerna i det brottsförebyggande arbetet

Arbetet att förhindra och förebygga brott behöver pågå på flera nivåer och av många aktörer i samhället. Det vi gör – eller inte gör – idag kommer att spela roll både här och nu och många år framåt.

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge med gängbrottslighet, kriminalitet och ett våld som inte verkar ha några gränser. Barn och unga drabbas av dödligt våld eller är själva utförare. Det är lätt att känna hopplöshet. Men det är också lätt att vilja kavla upp ärmarna för att bidra till ett tryggare och bättre samhälle.

Att vända dagens våldsspiral angår var och en av oss. Arbetet börjar i vår vardag – i skolor, socialtjänsten, föreningsliv och bostadsområden. Kommunerna vill ta och tar ansvar för att samordna aktiviteter och tillsammans med andra aktörer driva arbetet. Välfärdens verksamheter såklart, men också annat, som vi kanske inte alltid tänker på: hur parker och andra offentliga miljöer utformas, att unga erbjuds meningsfulla och tillgängliga fritidssysselsättningar och att närvaro av vuxna i miljöer där unga finns organiseras. För att nämna några.

I somras infördes en ny lagstiftning som just reglerar kommuners brottsförebyggande arbete. Kort sagt innebär lagen att kommunerna ska ta fram och följa upp lägesbilder och en åtgärdsplan. De ska också samordna och verka för överenskommelser om brottsförebyggande frågor i ett strategiskt råd.

Avgörande för att förebygga brottslighet på lokal nivå är att kommunernas samarbete med polismyndigheten fungerar. Många kommuner vittnar om att det tyvärr inte fungerar i alla delar. Att polisen inte alltid prioriterar lokalt brottsförebyggande arbete och att det ofta saknas lokalt förankrade poliser på plats. Vi ser ju alla att polisen är hårt ansträngd, men ska vi lyckas, både på kort och lång sikt, så måste samarbetet fungera.

Att minska nyrekryteringen av unga till organiserad brottslighet är en nyckel för att pressa ner kriminaliteten. En väg dit är att socialtjänstens och skolans fysiska ansvarsområden sammanfaller med polisens lokalområden. Det finns en farhåga hos en del kommuner att den nya lagen riskerar att leda till att polisen kommer att prioritera ned det lokala brottsförebyggande arbetet i hopp och tro om att kommunen nu tar över. Faktum är att även om kommunerna nu har fått ett tydligare ansvar i den nya lagen, så behöver polisen också jobba intensivt och uthålligt på den lokala arenan. Vi behöver varandra i det arbetet.

Det finns också flera akuta problem kopplade till den utveckling vi nu ser. Platsbrist både inom SIS och på skyddade boenden på annan ort skapar svårigheter när unga behöver bort från sin när- och hemmiljö. Det behövs också en tydligare nationell samordning av riktigt bra avhopparverksamhet, så att den som vill lämna en kriminell tillvaro har möjlighet att göra det.

Kommunerna behöver varandra och i det arbetet kan SKR göra skillnad. För att ännu bättre kunna stödja kommunerna i deras brottsförebyggande arbete tillsätter SKR nu en ny programberedning för trygghet i samhället. Beredningen, med förtroendevalda från alla åtta partier som finns representerade i SKR:s styrelse, kommer särskilt att fokusera på lokala arbetssätt som gör verklig skillnad för tryggheten i vårt land.

Alla delar av samhället behöver jobba tillsammans och lyssna till kommunerna, som vet vad som behövs på lokal nivå. Så kan vi långsiktigt förebygga brott och så bygger vi också ett starkare, tryggare och bättre samhälle.

Anders Henriksson, SKR:s ordförande

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.