Publicerad 5 maj 2024
Krönika

Gästkrönika: EU-valet är ett kommunval

För mig handlar EU-valet den 9 juni om att ta ställning för utvecklingen av ett modernt Europa som ger oss förutsättningar för ett starkt välfärdssamhälle. Men också för ett fortsatt starkt samarbete som förenar de suveräna medlemsstaterna. Grunden för det byggs lokalt, nära invånarna.

Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter kan inte tas för givet. Vi måste varje dag och vid varje val erövra dem tillsammans. Låt oss se till att EU-valet får handla om de stora, viktiga frågorna – och inte fastna i jippon eller A-traktorer.

SKR har i dagarna antagit en rad ställningstaganden för ett EU som lever upp till de utmaningar som vi står för. Vi kallar ställningstagandet för" Självstyre, välfärd, medborgarnära”. Jag tycker det är viktigt att, ännu en gång, poängtera att ungefär hälften av kommunernas och regionernas arbete påverkas direkt eller indirekt av beslut som fattas på EU-nivå. Som vår finska systerorganisation uttrycker det: EU-valet är ett kommunval.

EU-samarbetet skapar viktiga förutsättningar för välfärden, demokratin och freden, men politikutvecklingen skulle kunna bli ännu bättre om EU i högre utsträckning tog hänsyn till den lokala och regionala kontexten - inte minst för svenska kommuner och regioner med sitt långtgående självstyre. Kort sagt, ju mer förankrad politiken är nära medborgarna, desto stabilare blir samarbetet.

SKR har uppdraget att vara en samlande röst för svenska kommuner och regioner gentemot nationell nivå och gentemot EU-institutionerna. Vi kommer aktivt att fortsätta att göra vår röst hörd och delta med dessa samlade ståndpunkter och erfarenheter inom nio viktiga områden där vi anser att EU behöver veta om och beakta den lokala och regionala nivån. Jag hoppas du snart vill läsa dem och sedan diskutera med oss.

Vi lyfter här vad vi menar med en välfärdsutveckling i en digital värld, och på vilket sätt en ambitiös miljö-, klimat- och energipolitik behöver ta hänsyn till svenska kommuner och regioners förutsättningar. Här talar vi också om varför vi vill se en hälso- och sjukvårdspolitik som respekterar nationella kompetenser och en läkemedelslagstiftning med helhetssyn.

Vi skriver om varför vi anser att det behövs en livskraftig europeisk arbetsmarknad med en stark roll för social dialog, och vad vi ser kan hända utan en stark sammanhållningspolitik och en stark forsknings- och innovationspolitik. Vi visar också på hur en väl utbyggd transportinfrastruktur ger kommuner och regioner ökad tillgänglighet och goda förutsättningar för att verka för lägre utsläpp.

Vi behöver en stark inre marknad ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Ett tydligt EU i Sverige – när EU-beslut implementeras i svensk lagstiftning.

Ja, som ni hör är det de stora breda frågorna – som vilar på demokrati, delaktighet, tolerans, jämställdhet och respekt för det lokala självstyret.

För mig handlar valet den 9 juni om att ta ställning för utvecklingen av ett modernt Europa som ger oss förutsättningar för ett starkt välfärdssamhälle, och för ett fortsatt starkt samarbete som förenar de suveräna medlemsstaterna. Grunden för det byggs lokalt, nära invånarna.

Anders Henriksson
ordförande SKR

Krönikan publicerades på Europaportalen den 30 april

Läs vidare

Förnamn Efternamn
Titel

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.