Publicerad 26 januari 2024

Det civila försvaret kräver stora resurser

Sveriges säkerhet och motstånds­kraft bygger lika mycket på ett starkt civilt försvar som det militära försvaret. Nu krävs konkreta besked om hur upprustningen av det civila försvaret ska gå till.

Efter decennier i glömska är det civila försvaret plötsligt på allas läppar. I skolor, på arbetsplatser och runt köksbord diskuteras skyddsrum, om internet skulle slås ut och vilka livsmedel som måste finnas för att klara sig när affärernas varor tagit slut. Och barnen frågar om det ska bli krig.

Även om säkerhetsläget varit skärpt en längre tid, är det ingen överdrift att påstå att ministrar, militärer och generaldirektörer för några veckor sedan på Folk och Försvar i Sälen lyckades inpränta att nu kan det bli farligt på riktigt.

Men stora ord blir tomma utan handling. Ska varningar och önskemål från rikskonferensen i Sälen tas på allvar, krävs rejäla insatser från staten för att ge kommuner och regioner rätt förutsättningar att bygga upp Sveriges civila försvar. Överallt i Sverige arbetar kommuner och regioner med just detta. Men mycket mer behövs.

Kommuner och regioner står för en stor del av det civila försvaret med målet att samhället ska vara igång också vid höjd beredskap och krig. Civila ska ges hjälp och skydd och det militära försvaret ska få stöd att försvara landet. En fungerande sjukvård är livsavgörande. Även skola, förskola, äldreomsorg och kollektivtrafik behöver fungera. Och människors tillgång till vatten, el, drivmedel, läkemedel, elektroniska kommunikationer och transporter måste säkras.

Bara att säkerställa tillgång till rent vatten, reservkraft till vitala verksamheter samt grundläggande vård i kristid handlar om investeringar för miljardbelopp. Redan idag brottas dessa verksamheter inom kommuner och regioner med stora ekonomiska problem vilket kräver tuffa prioriteringar. Att bygga upp ett robust civilt försvar tar tid och kräver stora resurser.

Den statliga finansieringen till kommuner och regioner behöver öka rejält nu. Och staten måste garantera att resurserna finns kvar över tid så att kommuner och regioner känner ekonomisk trygghet i sina investeringar och förberedelser. Det civila försvaret är inget kortsiktigt projekt.

Försvarsberedningen resonerar om årliga 6,5 miljarder i sin rapport. Det civila försvaret kommer dock sannolikt kräva mer än så och skulle det stanna vid 6,5 miljarder behöver kommuner och regioner en ansenlig del av det. Vi uppmanar regeringen att gå från ord till handling, inte skicka frågan vidare till ytterligare utredningar.

Ökade resurser är nödvändigt men inte tillräckligt. Det är i första hand kommuner och regioner som behöver hitta nya och smarta sätt för att få våra samhällen att fungera när det blir skarpt läge. Staten behöver därför involvera kommuner och regioner mer. Som Anna Lindh Wikblad, Luleås kommundirektör, formulerade det i sitt tal under försvarskonferensen: "Det kommunala perspektivet är fortfarande för osynligt i de statliga förberedelserna. Det civila försvaret kommer inte kunna planeras åt kommuner, det kommer behöva planeras tillsammans med kommuner, därför att en väsentlig del av jobbet kommer att utföras av kommuner.” Detsamma gäller även regionerna.

Ett starkt civilt försvar bidrar också till en stark försvarsvilja och fungerar avskräckande för den eller dem som skulle vilja angripa vårt land. Kriget i Ukraina visar med all tydlighet på detta. När det vardagliga livet ges förutsättningar att fungera – med arbete, förskola, besök i bibliotek och teatrar samt aktiviteter som idrott och dans – så stärks människors moral och motståndskraft. På så vis är en robust välfärd grunden för ett starkt civilt försvar.

Sveriges säkerhet och motståndskraft bygger lika mycket på ett starkt civilt försvar som det militära försvaret. Varningarna från Sälen får inte bli tomma ord. Nu krävs konkreta besked om hur upprustningen av det civila försvaret ska gå till.

Anders Henriksson, ordförande SKR
Leif Sandberg, vice ordförande SKR
Peter Danielsson, vice ordförande SKR

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet 2024-01-26

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.