Publicerad 28 juni 2022

Debattartiklar

Debattartiklar och repliker som har publicerats i andra medier.

Kontakta pressjouren 08-452 71 01 om debattartiklar och repliker.

 • Gästkrönika: EU viktig för utvecklingen i våra regioner

  När det gäller framtida utveckling i våra kommuner och regioner är EU med sina fonder och sin sammanhållningspolitik en viktig spelare. Här krävs enorma investeringar och svenska politiker måste vara med och påverka.
  Internationellt, Regional utveckling
 • Arbetstidsförkortning i stor skala är omöjlig

  Vårdförbundet meddelar i Aftonbladet (Aftonbladet Debatt, 22 maj) att de säger nej till medling i avtalsförhandlingarna med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.
  Avtalsrörelse, Kollektivavtal
 • Sluta ge uppdrag till länsstyrelsen som hör hemma hos regionerna

  Regeringens dubbla signaler bidrar till en otydlighet vad gäller ansvar och befogenheter på regional nivå. Det skriver Anders Henriksson, ordförande SKR, och Anna Hed, ordförande SKR:s beredning för tillväxt och regional utveckling.
  Regional utveckling
 • Gästkrönika: EU-valet är ett kommunval

  För mig handlar EU-valet den 9 juni om att ta ställning för utvecklingen av ett modernt Europa som ger oss förutsättningar för ett starkt välfärdssamhälle. Men också för ett fortsatt starkt samarbete som förenar de suveräna medlemsstaterna. Grunden för det byggs lokalt, nära invånarna.
  Internationellt
 • Sverige måste våga vara nytänkande

  Sverige behöver en ny nationell innovationsstrategi. Det föreslår SKR:s politiska ledning i en debattartikel publicerad i Altinget.
 • ”Statistiken ljuger om sjukvårdens kostnader”

  Bilden av att svensk hälso- och sjukvård skulle vara ineffektiv med skenande kostnader är missvisande. Genom att ta hänsyn till kvalitetsutvecklingen blir bilden en annan. Det skriver Annika Wallenskog och Johan Kaarme på DN debatt.
 • ”Inga elever kan läsa böcker i luftslott”

  Snart beslutar riksdagen om att alla skolbibliotek ska bemannas. Ett förslag SKR ser positivt på. Men den efterföljande kostnadskalkylen håller inte – och riskerar att urholka tilltron till politiska reformer.
  Barn och unga, Bibliotek, Grundskola
 • Gästkrönika: En lyckad digitalisering bygger framtiden

  EU har blivit den motor som driver på Sveriges digitalisering. Med nya tjänster, möjligheter och bättre säkerhet byggs just nu det digitala Europa. Det ligger i allas intresse att Sverige får till en lyckosam implementering.
  Internationellt
 • ”Börja inte om från början med vårdens digitalisering”

  När regeringen vill satsa på den digitala infrastrukturen i vården behöver den samarbeta med regionerna och bygga vidare på det arbete som regionerna redan har utfört under 25 år.
 • ”Prioritera utredningar av välfärdsbrottslighet”

  Det är avgörande för samhällets tillit till välfärdssystemet att misstänkt brottslighet utreds och att åtal kan väckas, skriver debattörer från Vårdföretagarna, SKR, Sobona och Fremia.
  Välfärdsbrottslighet
 • AI har en stor potential att förbättra välfärden

  Genom användning av AI inom socialtjänsten kan personalen avlastas, skriver Anders Henriksson, SKR, tillsammans med civilministern och socialtjänstministern.
 • Gästkrönika: Visst går det att påverka – trägen vinner

  Det är inte ovanligt att höra att det är svårt, eller näst intill omöjligt, att påverka EU-beslut. Men det nya avloppsdirektivet visar att man med uthållighet och nätverkande kan ändrat ett EU-förslag så att det bättre passar svenska förhållanden. Det skriver Ola Odebäck, SKR, i en krönika på Europaportalen.
  Internationellt
 • ”Aktivitetskrav kräver full finansiering till kommunerna”

  Ett aktivitetskrav på mottagare av ekonomiskt bistånd är ett nytt uppdrag – och vi utgår ifrån att regeringen helgar finansieringsprincipen.
 • Replik: Vi ser självklart över kostnaderna

 • Gästkrönika: Bakvänt att stänga ute arbetskraft

  Bristen på kompetens och arbetskraft är omfattande i hela Europa. För att säkra kompetensförsörjningen måste politiska reformer bidra till att öppna dörrar snarare än att stänga dem.
  Personal- och kompetensförsörjning
 • Att höja ersättningen för personlig assistans gynnar hela samhället

  Den statliga assistansersättningen ligger långt efter annan kostnadsutveckling. Ersättningen måste höjas så att människor med svåra funktionsnedsättningar kan delta i samhället.
  Funktionshinder
 • ”EU:s nya lagstiftning måste utgå från vårdens behov”

  Vi vill att den nya EU-lagstiftningen ska innehålla ett obligatoriskt krav på jämförande studier för att få ett läkemedel godkänt, skriver debattörer från TLV och SKR.
  Läkemedel
 • Gästkrönika: EU måste säkra patienternas behov

  Nya EU-regler för läkemedel kan bli bra för många patienter och för den svenska hälso- och sjukvården. Men flera av förslagen behöver då vässas för att patienter i Sverige och EU ska få bättre tillgång till läkemedel.
  Internationellt, Läkemedel
 • Åtstramad arbetskraftsinvandring negativt för välfärden

  Trots stor brist på arbetskraft går regeringen vidare med ett lönegolv för utomeuropeiska invandrare. Det kan få stora negativa konsekvenser för konkurrenskraft, välfärd och klimatomställning.
  Personal- och kompetensförsörjning
 • Replik: ”Tidigare överskott går till investeringar”

  Kommuner och regioner har gjort mycket stora investeringar de senaste tio åren. Att argumentera för att de borde ha kunnat spara mer, och därmed klara sig på egen hand genom ett exceptionellt tufft ekonomiskt läge, är onödigt konfrontatoriskt – och långt ifrån verkligheten.
 • Det civila försvaret kräver stora resurser

  Sveriges säkerhet och motstånds­kraft bygger lika mycket på ett starkt civilt försvar som det militära försvaret. Nu krävs konkreta besked om hur upprustningen av det civila försvaret ska gå till.
  Trygghet och säkerhet
 • Nya byggregler kan gynna den organiserade brottsligheten

  Utan tydliga regler att luta sig mot finns en överhängande risk att den kommunala handläggaren blir mycket utsatt i sin yrkesroll. Boverkets förslag till nya byggregler bör dras tillbaka.
  Byggande, Välfärdsbrottslighet
 • Dyr detaljreglering minskar resurserna till välfärden

  Sveriges kommuner och regioner har ett mycket tufft ekonomiskt läge samtidigt som bristen på arbetskraft är stor. Därför måste regeringen minska krånglet och riva administrativa hinder.
  Politisk styrning, Verksamhetsstyrning
 • Regeringen kan göra mer för välfärden

  Många kommuner och regioner tvingas nu till tuffa beslut om nedskärningar. Samtidigt pågår en debatt om att sektorn sparar pengar på hög. Den är både felaktig och skadlig.
  Budget och planering
 • Ge kommuner och regioner chansen att testa nya lösningar

  SKR uppmanar regeringen att skyndsamt ta förslagen från utredningen om försöksverksamhet vidare. Det är genom att testa vi får underlag för att göra det som utvecklar välfärden.
  Politisk styrning
 • Dygnsvila äventyrar inte räddningstjänstens verksamhet

  EU:s arbetstidsdirektiv och svensk lagstiftning måste följas, det är inte ett fritt val. Att följa gällande kollektivavtal är ett ansvar för alla arbetsgivare inom kommuner och regioner.
  Avtalsrörelse, Kollektivavtal
 • Panikreagera inte på PISA – oavsett resultat

  I veckan publiceras OECD:s PISA-rapport. Än vet vi inte hur det gått för Sverige, men vi vet att i PISA:s kölvatten följer alltid en debatt med krav på snabba lösningar och reformer. Det har svensk skola ingen nytta av.

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.