Publicerad 19 september 2023
Nyhet

Viktiga steg mot ny socialtjänstlag

Regeringens besked om långsiktiga satsningar kopplat till införandet av ny socialtjänstlag möjliggör för kommuner att arbeta med de nödvändiga förändringar som krävs.

Åsa Furén-Thulin

Åsa Furén-Thulin

Regeringen har meddelat att de avsätter totalt 8 miljarder kronor fram till 2028 för kommuner att arbeta med kompetens- och bemanningssatsningar inför införandet av ny socialtjänstlag. Beskeden möjliggör för kommuner att långsiktigt kunna planera för insatser kopplat till införandet den nya socialtjänstlagen.

– Regeringens besked är väldigt positiva och viktiga för att socialtjänsten i alla kommuner ska kunna planera och ställa om sina verksamheter i samband med att den nya socialtjänstlagen införs. Vi ser nu tydligare än någonsin tidigare vikten av tidiga och förbyggande insatser inom socialtjänsten, för att lyckas krävs nya arbetssätt och att personalen får bättre förutsättningar att kunna arbeta på det sätt som vi vet fungerar, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för socialtjänst och jämställdhet på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen har också aviserat att de under samma period vill teckna en överenskommelse med SKR för att kunna stödja kommunerna i omställningen.

– Att arbeta med överenskommelser mellan SKR och regeringen är ett bra sätt för att samordna arbetet och peka ut de långsiktiga riktningarna tillsammans. Vi ser fram emot dialogerna med regeringen om hur överenskommelsen ska utformas, säger Åsa Furén-Thulin.

Regeringen har tidigare meddelat att en ny socialtjänstlag kan införas sommaren 2025. Att ställa om arbetssätt tar många år och kräver ett långsiktigt arbete. En socialtjänst som kan finnas till för de med störst behov och samtidigt ska driva ett mer omfattande långsiktigt och förbyggande arbete med tidiga insatser är också mer resurskrävande än dagens uppdrag.

Läs vidare

Sakkunnig

Niklas Eriksson
handläggare sektionen för socialtjänst och jämställdhet

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.