Publicerad 18 november 2022
Nyhet

Välkommen lagändring främjar bredbandsutbyggnad

Igår klubbade riksdagen igenom en ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. SKR välkomnar undantaget.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

Ungefär hälften av de svenska bredbandsnäten är kommunalt ägda. Lagändringen innebär att kommunala bolag, stiftelser och föreningar nu kan bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför den egna kommunens område. Ändringen förutsätter att det görs geografiskt nära det egna bredbandsnätet för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur.

– SKR har länge verkat för ett undantag från lokaliseringsprincipen i syfte att främja och snabba på bredbandsutbyggnaden och samtidigt öka robustheten i näten. Vi är nöjda över att äntligen få till denna ändring, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR vill framhålla vikten av fortsatt statlig finansiering för bredbandsutbyggnad på landsbygden. De stora skillnaderna i tillgången till snabbt bredband som råder i Sverige riskerar att leda till ett digitalt utanförskap för människor och företag på gles- och landsbygd.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Ström
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.