Publicerad 21 juni 2023
Nyhet

Välfärden behöver en starkare bredbandspolitik

Ökad tillgång till uppkoppling är helt avgörande för att medborgarna ska få en utvecklad vård, skola och samhällsservice. SKR välkomnar därför att regeringen ser över bredbandspolitiken.

Foto

Leif Sandberg

Den ojämna tillgången till digital infrastruktur över landet är ett stort problem för såväl enskilda medborgare som för offentlig och privat verksamhet. Det påverkar även möjligheten att attrahera kompetens och företag till en kommun eller region. Uppkoppling behövs i hela landet, och kraven på täckning och kapacitet i näten ökar ständigt i takt med utveckling av ny teknik och tjänster. Detta behöver bemötas i den nya strategi som regeringen nyligen aviserat.

– Ett fokus för regeringen behöver vara en nationell strategi för att utjämna de digitala klyftorna. Det är en förutsättning för utvecklingen av ett jämlikt och modernt samhälle där invånare och företag får likvärdiga chanser att leva och verka över hela landet, säger Leif Sandberg, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Involvera lokal och regional nivå

SKR betonar att en kommande strategi behöver tas fram i bred samverkan mellan regeringen och kommuner och regioner.

– De digitala förutsättningarna ser mycket olika ut över landet och att utjämna dessa skillnader behöver vara i fokus för en ny nationell strategi. Det är därför avgörande att kommuner och regioner aktivt deltar i utformningen av en politik för framtidens uppkopplade välfärdssamhälle, säger Leif Sandberg.

Sedan den tidigare bredbandsstrategin togs fram har samhället genomgått stora förändringar. Bland annat har det säkerhetspolitiska läget förändrats i grunden, omställningsfrågorna har blivit allt mer kritiska och det ekonomiska läget har försämrats. SKR framhåller därför vikten av att regeringen tar ett tydligt ledarskap i digitaliserings- och uppkopplingsfrågorna.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Ström
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.