Publicerad 23 september 2022
Nyhet

Utred den regionala utvecklingspolitiken

SKR delar många delar av den beskrivning som Riksrevisionen presenterar i sin granskning av den regionala utvecklingspolitiken och de förslag som lämnas.

Peter Danielsson

Peter Danielsson

Riksrevisionen har granskat den regionala utvecklingspolitiken och presenterade sin rapport i april i år. Granskningen pekar på ett stort antal brister i den statliga regionala utvecklingspolitiken och att den i stor utsträckning har präglats av otydlighet och kortsiktighet. Sveriges kommuner och regioner (SKR) anser att det är dags att regeringen utreder den regionala utvecklingspolitiken.

– Den regionala utvecklingspolitiken har inte utvärderats samlat på över 20 år. Utredningen bör utgå från den förändring som gjordes 2019 där regionerna tog över utvecklingsansvaret. Den innebar att Sverige fick en ny regional samhällsorganisation där direktvalda regionala politiker har ett ansvar och mandat att arbeta för regionens utveckling – i alla delar av landet, säger Peter Danielsson, ordförande i Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Ett exempel är arbetsgivares möjligheter att kompetensförsörja sina verksamheter som är avgörande för den regionala utvecklingen. Sveriges regioner har olika strukturella förutsättningar vilket förutsätter regionala anpassningar i prioriteringar och arbetssätt. Exempelvis har Region Stockholm 2,8 miljoner invånare i en gemensam arbetsmarknadsregion och Region Värmland 280 000 invånare med sex arbetsmarknadsregioner. Utbildningsnivåer, utbildningsutbud, näringslivsstruktur mm gör att regionerna behöver handlingsutrymme.

– Utredningen bör lägga fokus på hur det regionala utvecklingsansvaret kan bli ännu bättre och hur det kan utvecklas för att stämma överens med de utmaningar som regionerna står inför, säger Peter Danielsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Helena Gidlöf
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.