Publicerad 10 november 2023
Nyhet

Statsbidrag för sfi för ukrainare räcker inte för alla

Kommunerna har kunnat söka 100 miljoner för svenska för invandrare i år. När ansökningsförfarandet nu är avslutat står det klart att 209 kommuner har sökt motsvarande 145,7 miljoner kronor.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

– Många ukrainare ser svenska språket som nyckeln till en framtid i Sverige. Att kommunerna har sökt så pass mycket i statliga bidrag för sfi visar att de arbetar hårt för att kunna erbjuda dem det, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på Sverige kommuner och Regioner (SKR).

I budgeten för 2024 sjunker de tillgängliga medlen som kommunerna kan söka till 80 miljoner kronor för hela året.

– Det är bekymmersamt att de statliga pengarna minskar nästa år, när det tyvärr inte finns något som tyder på att kriget är på väg att ta slut. Vi ser att kommunernas behov är i storleksordningen 300 miljoner kronor, säger Roy Melchert.

SKR har länge drivit på för att regeringen ska finansiera sfi för den här gruppen och välkomnade beskedet och medlen i samband med vårändringsbudgeten, även om det redan då var tydligt att det bara skulle räcka till 3500 personers sfi-studier under hösten. Det är betydligt färre än de 24 308 personer från Ukraina som vistas i Sverige. Kommunerna ser fortsatt ett behov av finansiering även för svenska som andraspråk och möjligheter för målgruppen att också ta del av exempelvis yrkeskurser inom komvux.

Staten har det övergripande och ekonomiska ansvaret för asyl- och flyktingmottagandet. Att detta statsbidrag kallas för ett stimulansbidrag trots att finansieringsansvaret helt och hållet är statens ser SKR som ett av flera oroande tecken på att staten inte tar kostnadsansvaret för asyl- och flyktingmottagandet.

Fakta

  • I mars 2023 meddelade regeringen en regelverksändring för att tydliggöra att kommunerna kan erbjuda sfi till ukrainare.
  • I vårändringsbudgeten 2023 aviserade regeringen 100 miljoner kronor i ett så kallat stimulansbidrag för 2023.
  • I detta statsbidragsförfarande har kommunerna sökt finansiering för de timmar undervisning de kommer erbjuda. Summan 100 miljoner har sedan fördelats på kommunerna rakt av. Det leder till att de sfi-timmar som staten finansierar för den här gruppen blir 58 kronor/timme, mot den ordinarie genomsnittskostnaden på 85 kronor/timme.
  • I budgeten för 2024 aviserade regeringen att 80 miljoner kommer avsättas för nästa år.

Läs vidare

Sakkunnig

Tobias Fannkvist
Utredare arbetsmarknadssektionen

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.