Publicerad 18 juni 2024
Nyhet

SKR: Inte lärarens uppgift att stoppa elevers rökning

Regeringen vill införa snus- och rökförbud i skolan, och föreslår att lärare och skolpersonal ska se till att reglerna följs. SKR anser att det vore slöseri med lärarnas tid och kompetens.

Foto

Tobias Smedberg

I betänkandet ”En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas” (SOU 2024:23) föreslår regeringen att så kallad ”tobaks- och nikotinfri skoltid” ska införas, vilket innebär att minderåriga elever förbjuds att snusa och röka under skoltid på skolans område – och att det är lärarnas och annan skolpersonals uppgift att se till att detta efterlevs.

SKR har flera invändningar mot förslaget, som innebär att skolan får axla en för stor del av samhällets ansvar för barns och ungas hälsa. Det regelverk som gäller i dag med rökförbud på skolområdet, och en elevhälsa som vägleder i frågor om tobaksvanor, räcker gott, menar SKR, som också pekar på att det vore ett slöseri med lärarnas tid och kompetens att lägga tillsynssvaret på dem.

– Vi förstår regeringens tanke med förslaget, och vi tycker såklart inte att skolelever ska röka och snusa – i synnerhet det ökande bruket av vitt snus och vejp är oroväckande – men detta möter vi bättre med riktat påverkansarbete, exempelvis genom elevhälsan. Vi ser en risk att detta förslag mest kommer innebära en ökad arbetsbörda för lärarna och ta tid från deras kärnuppdrag – undervisningen, säger Tobias Smedberg, ordförande för SKR:s beredning för primärvård och äldreomsorg.

Förslaget om nikotinfri skoltid är endast ett av många förslag i betänkandet. SKR ställer sig positivt till flera av förslagen, till exempel anmälningsplikt om försäljningsplikt av lustgas, och skärpta regler gällande ansökan om serveringstillstånd och nikotinförsäljning.

Däremot anser SKR att förslagen, om de genomförs, skulle innebära förändringar i det kommunala uppdraget, och att det är viktigt att finansieringsprincipen gäller – det vill säga att alla nya uppdrag också åtföljs av nya pengar för att genomföra dessa.

Läs vidare

Sakkunnig

Åsa Andersson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.