Publicerad 3 april 2023
Nyhet

Satsning på kvinnors hälsa har gett goda resultat

I dagarna rapporterar SKR resultaten från 2022 års vårdöverenskommelser till regeringen. Bland resultaten märks ökad nöjdhet med förlossning och att antalet bristningar har minskat.

Foto

Fredrik Lennartsson.

Varje år träffar SKR och regeringen överenskommelser inom olika sjukvårdsområden. Dessa innebär att regeringen skjuter till extra medel till kommuner och regioner, så att de kan utveckla särskilda delar av hälso- och sjukvården.

– Överenskommelserna inom vårdområdet bidrar till att utveckla vården i kommuner och regioner, och vi ser flera positiva resultat av det arbete som genomfördes förra året, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ett av dessa områden är kvinnors hälsa och förlossningsvård, där ett stort antal riktade insatser genomförts sedan 2015 inom ramen för de överenskommelser som tecknats mellan SKR och regeringen. Utvecklingen är positiv på flera områden.

Andelen kvinnor som är mycket nöjda med sin förlossning har ökat till drygt 75 procent, från drygt 70 procent år 2015, och antalet eftervårdsbesök på en barnmorskemottagning har ökat med tio procent från 2015, till 88 procent. Andelen allvarliga bristningar har blivit färre, däremot har antalet kejsarsnitt ökat. Nio av tio kvinnor känner sig trygga och bemötta med respekt av både mödrahälsovården och förlossningsvården.

Samtidigt är läget ansträngt på många håll inom förlossningsvården, den främsta orsaken handlar om tillgång till personal med rätt kompetens.

– Vi har en tuff situation på många håll i vården. Samtidigt pekar mycket av utvecklingen åt rätt håll. Det är viktigt att vården hela tiden fortsätter utvecklas och att kommuner och regioner får långsiktiga förutsättningar för att kunna göra det, säger Fredrik Lennartsson.

Under 2022 arbetade kommuner och regioner utifrån flertalet överenskommelser inom vårdområdet som tecknats av SKR och regeringen, exempelvis nära vård, vårdens tillgänglighet, psykisk hälsa, cancer och kvinnors hälsa. Totalt omfattar dessa drygt 13 miljarder kronor. SKR har sammanställt det som genomförts inom ramen för dessa överenskommelser och rapporterat till regeringen.

Läs vidare

Sakkunnig

Eva Estling
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.