Publicerad 15 november 2023
Nyhet

Regionernas samverkan avgörande för covidvaccineringen

I dag presenterades den statliga utredningen om genomförandet av covidvaccineringen. Regionernas förmåga att anpassa sig och samverka lyfts som en avgörande framgång.

Foto

Rachel De Basso

Utredningen Genomförandet av vaccinering mot sjukdomen covid-19 – en utvärdering lyfter regionernas insatser under pandemin. Regionerna har sedan vaccinationsstarten gett drygt 26 miljoner doser vaccin. Inledningsvis var planeringsförutsättningarna mycket svåra, inte minst kopplat till osäkerheterna kring leveranserna av vaccin till Sverige.

– Det är glädjande att ta del av utredningens slutsatser, som bekräftar hur väl regionerna genomfört vaccinationsinsatsen mot covid-19 och snabbt kunnat anpassa sig till ändrade förutsättningar, säger Rachel De Basso, ordförande i sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Överenskommelserna som tecknats mellan SKR och regeringen har pekat ut gemensamma mål, reglerat ansvar, roller och finansiering samt varit en förutsättning för samverkan under vaccinationsinsatsen. Utredningen konstaterar att överenskommelserna har varit nödvändiga för att möjliggöra samverkan kring insatser och uppgifter som vanligtvis inte hanteras av regionerna i den omfattningen, de har också bidragit till att få alla regioner att gå i takt och att uppnå en så jämlik vaccinationstäckning som möjligt.

Den täta samordningen mellan regionerna, som letts av SKR, lyfts också som en avgörande faktor för att hålla ihop genomförandet av vaccinationsinsatsen nationellt.

– Genomförandet av den storskaliga vaccinationsinsatsen är ett utmärkt exempel på hur väl regionernas samverkan fungerar inom hälso- och sjukvården. Nationell samordning är inte detsamma som statlig styrning, utan kan många gånger vara mycket mer effektivt om bara ansvar och roller är tydliga, säger Rachel De Basso.

Utredningen konstaterar att den delvis ojämna vaccinationstäckningen har tydliga korrelationer med den ojämlika folkhälsan generellt i samhället. Det omfattande arbete som regionerna genomfört för att öka vaccinationstäckningen har dock bidragit till att personer som annars inte tar del av information från vården och myndigheter ändå vaccinerat sig i hög grad.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Vestin
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.