Publicerad 3 oktober 2023
Nyhet

Överenskommelse om digital överföring av läkarintyg

SKR och regeringen har slutit en överenskommelse om digital överföring av läkarintyg från regionerna till Försäkringskassan.

Foto

Rachel De Basso

Regeringen avsätter totalt 48 miljoner kronor under tre år för underhåll och utveckling.

I våras gav regeringen E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om hur en sammanhållen intygshantering i hälso- och sjukvården kan utvecklas, organiseras och förvaltas.

Fram tills att en långsiktig lösning är på plats, har parterna gemensamt beslutat att satsa på underhåll och utveckling av de redan befintliga digitala systemen för elektronisk informationsöverföring från regionerna till Försäkringskassan, samt utveckling av fler digitala intyg till Försäkringskassan.

Totalt uppgår regeringens satsning till 48 miljoner kronor fördelat över en treårsperiod (2023–2025).

Anna Tenje.

Anna Tenje.

– Att fortsätta utveckla en gemensam digital överföring av intyg ökar säkerheten, minskar den administrativa bördan, underlättar vårdpersonalens arbete och gör det enklare för invånarna i sina kontakter med vården och Försäkringskassan. För att utveckla den digitala infrastrukturen i vården krävs en nära samverkan mellan regionerna och staten, säger Rachel De Basso, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

– Det här är en viktig satsning för patienterna, vårdpersonalen och för att Försäkringskassan snabbt och smidigt ska kunna bedöma intygen. Det nuvarande systemet som innehåller mycket manuell handpåläggning ska bytas ut. Arbetet med nästa generations digitala infrastruktur pågår och redan till slutet av maj 2024 tar regeringen emot E-hälsomyndighetens förstudie som kommer ligga till grund för en modern och patientfokuserad intygshantering i regional, kommunal och privat hälso- och sjukvård, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Den 31 maj 2024 slutredovisar E-hälsomyndigheten sitt uppdrag.

Läs vidare

Sakkunnig

Cecilia Alfvén
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.