Publicerad 23 december 2022
Nyhet

Överenskommelse för kortare väntetider i cancervården

Regeringen avsätter 556 miljoner 2023 för att korta väntetider och minska regionala skillnaderna inom cancervården. Det regleras i en ny överenskommelse mellan regeringen och SKR.

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister och Marie Morell, ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation.

Acko Ankarberg Johansson och Marie Morell.

Överenskommelsen syftar till att skapa en gemensam bild över vilka de centrala åtgärdsområdena inom cancervården är och hur dessa ska drivas framåt på ett sätt som gagnar både den svenska cancervården och EU:s utveckling inom cancerområdet. Överenskommelsen är ett viktigt verktyg för att möjliggöra arbetet med den nationella cancerstrategin och den långsiktiga nationella inriktningen för cancervården.

– Alla som drabbas av cancer ska få en snabb, trygg och säker vård. Inom ramen för den här överenskommelsen kan vi fortsätta att satsa på barncancervård, att fokusera på standardiserade vårdförlopp och att tidigare upptäcka cancer, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– När en person drabbas av ett cancerbesked är det av största vikt att det finns tillgång till tydlig information och bästa möjliga vård utan onödig väntetid, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Insatserna i överenskommelsen är indelade i fyra områden:

  • Prevention och tidig upptäckt
  • Tillgänglig och god vård med fokus på patienten
  • Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning
  • Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Bland annat omfattar överenskommelsen riktade insatser kopplat till bland annat rehabilitering, tillgång till nya teknologier, fortsatt utveckling av verktyget Min Vårdplan och kunskapsutveckling. 80 miljoner kronor kommer att avsättas för arbetet inom barncancerområdet.

Läs vidare

Sakkunnig

Helena Brändström
Tf nationell cancersamordnare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.