Publicerad 23 september 2023
Nyhet

Ny programberedning för trygghet i samhället

SKR:s styrelse inrättar en ny programberedning för stöd till trygghetsarbetet i kommuner och regioner. Beredningen består av åtta ledamöter, en från varje parti i SKR:s styrelse.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

– Med Trygghetsberedningen tar vi ett helhetsgrepp om nationella aktuella problem. Vi behöver kraftsamla kring det brottsförebyggande arbetet, tidiga insatser av socialtjänst, förskola och skola och kriminalitet som drabbar både verksamheter och invånare. Ambitionen är att utveckla kommuners och regioners trygghetsarbete, säger Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppdrag att föreslå åtgärder och sprida lärande exempel

Trygghetsberedningen ska under det kommande året ge en samlad bild av läget, lyfta fram lärande exempel och föreslå betydande åtgärder som stat, kommuner och regioner samt övriga aktörer behöver genomföra för att stärka tryggheten i samhället.

Beredningen har ett särskilt fokus på fem punkter:

  • Kommunernas brotts- och våldsförebyggande arbete
  • Socialtjänstens tidiga insatser och samverkan mellan myndigheter och andra aktörer
  • Välfärdsbrott och samverkan mot penningtvätt
  • Arbetet mot gängkriminalitet
  • Trygghet i fysisk planering
  • Samverkan och samarbetsformer inom samtliga ovan områden

Direktiv till programberedning för trygghet Pdf, 42 kB.

Långsiktiga lösningar för ett tryggare samhälle

− Det lokala brottsförebyggande arbetet, som bedrivs i skolor, socialtjänst, fritidsverksamhet, bostadsområden och på andra arenor och sätt, påverkar direkt den trygghet som vi alla känner i vardagen. Att sätta ljuset på de arbetssätt och val som verkligen gör skillnad för tryggheten är en viktig uppgift för vår nya Trygghetsberedning, säger Anders Henriksson.

Ledamöterna utses av styrelsen, men det är ännu inte klart vilka ledamöter som tar plats i beredningen. Trygghetsberedningens arbete ska redovisas för SKR:s styrelse i oktober 2024.

Fakta

Kommuner och regioner ansvarar för ett stort antal områden som har påverkan på tryggheten i samhället, såsom brottsförebyggande arbete, krisberedskap, olycksförebyggande arbete, samhällsplanering och kollektivtrafiken (trygga boende- och vistelsemiljöer), skolans och socialtjänstens förebyggande och åtgärdande arbete

Sakkunnig

Greta Berg
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.