Publicerad 17 november 2022
Nyhet

Ny God revisionssed i kommunal verksamhet lanseras

God revisionssed i kommunal verksamhet har uppdaterats. Bland annat ska granskningen i de kommunala aktiebolagen tydligare samordnas med revisionen av nämnder och styrelsen.

Foto

Peter Danielsson

Utöver kommunallagen är god revisionssed en grundplattform för revision och granskning av den kommunala verksamheten. Revisionsprocessen har anpassats för att harmoniera med den Standard för kommunal räkenskapsrevision, som SKR tillsammans med revisionsbranschen lanserade tidigare i år.

Revisorerna i kommuner och regioner är förtroendevalda och har kompetens om hur kommunen är organiserad och om lokala förhållanden. Revisorerna anlitar sakkunniga med professionell revisionskunskap. Kombinationen med förtroendevalda revisorer och sakkunniga säkerställer en revision som är demokratiskt förankrad och professionellt genomförd.

I den uppdaterade versionen så fokuseras också på revisorernas arbetssätt och kommunikation.

– Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Att revisionen genomförs enligt god revisionssed har stor betydelse för dess trovärdighet och nytta för kommuner och regioner, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fakta

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dokumenterar och fastställer god revisionssed i kommunal verksamhet. Utveckling och uppdatering sker vart fjärde år, inför varje ny mandatperiod. Detta genomförs av Revisionsdelegationen inom SKR i samverkan med revisorer, lekmannarevisorer och sakkunniga i hela landet.

Läs vidare

Sakkunnig

Anna Eklöf
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.