Publicerad 4 oktober 2023
Nyhet

Negativt besked om kommunerna i arbetsmarknadspolitiken

I dag har Arbetsförmedlingen meddelat att de anser att det saknas juridiska förutsättningar för att ge kommuner i uppdrag att utföra arbetsmarknadsinsatser på myndighetens uppdrag.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

SKR har länge påtalat att kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken måste tydliggöras. Nu har Arbetsförmedlingen gjort en juridisk bedömning, som gör att de inte ser något utrymme att låta kommuner utföra insatser med ersättning från myndigheten. SKR kommer nu att driva frågan vidare i diskussioner med regeringen.

– Det är uppenbart att både regeringen och Arbetsförmedlingen behöver tänka nytt för att prioritera ett arbete för att få de som länge stått utanför arbetsmarknaden, till jobb. Kommunerna, som möter dessa personer, i deras vardag och i deras svårigheter, kan skapa insatser som leder hela vägen till jobb, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Alltför länge har kommunerna utfört arbetsmarknadspolitiska insatser utan att utgöra en erkänd eller finansierad del av den nationella arbetsmarknadspolitiken. Det handlar om omfattande insatser, framförallt för arbetslösa med ekonomiskt bistånd.

Orsaken till kommunernas engagemang har varit Arbetsförmedlingens bristande lokala närvaro, i kombination med att man har ansvaret för många av de som berörs via kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

– Arbetsmarknadspolitiken behöver både fristående leverantörer och kommunernas insatser. Många individer behöver dessutom insatser från båda parter parallellt. Kommunernas vilja att ta fler från bidrag till arbete borde omfamnas, inte ratas, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Chef för arbetsmarknadssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.