Publicerad 13 juni 2022
Nyhet

Mycket återstår för en hållbar bostadsförsörjning

Utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning har lagt fram ett bra ramverk, men det återstår mycket att göra, bland annat vad gäller statens åtaganden.

Ändra bildtext och byt alt-text

Utredningen har haft i uppdrag att se över uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunerna samt att föreslå konkreta åtgärder som underlättar för de hushåll som har svårt att hitta en lämplig bostad på marknaden. SKR delar utredaren Karolina Skogs uttalande om att det hon åstadkommit så här långt är ”ett ramverk för en socialt hållbar bostadsförsörjning” men ramverket saknar ett reellt innehåll, inte minst vad gäller statens åtaganden.

− Mycket återstår för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Det behövs ett bättre samspel mellan staten, kommunerna och marknadens aktörer inom det bostadssociala området. De bostadssociala verktygen behöver vara effektiva och ändamålsenliga, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande i Sveriges kommuner och regioner (SKR).

De förändringar som utredaren föreslår är främst av administrativ art och räcker inte för att underlätta kommunernas arbete.

− Det behövs fler förslag om bättre verktyg för kommunerna samt åtgärder som förbättrar förutsättningarna för resurssvaga hushåll, säger Carola Gunnarsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Jan-Ove Östbrink
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR