Publicerad 27 oktober 2023
Nyhet

Lokal samverkan bästa skyddet mot skolattacker

För att förebygga skolattacker krävs en god samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Det är SKR:s viktigaste inspel till regeringen, i remissvaret till Samhället mot skolattacker.

Madelaine Jakobsson

Madelaine Jakobsson

– Skolan ska vara en trygg plats varje dag, hela året om. Det är genom en nära och tillitsfull samverkan mellan skola, socialtjänst och polisen som vi kan förebygga och förhindra skolattacker, säger Madelaine Jakobsson, ordförande för utbildningsberedningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR delar utredningens bedömning att Skolverket, Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) och Specialpedagogiska skolmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram ett metodstöd för skolväsendets förebyggande arbete mot skolattacker. SKR anser att Skolverket bör samordna uppdraget.

Däremot säger SKR nej till förslaget om att CVE ska bli en egen myndighet med uppdraget att ge operativt stöd i individärenden. Brottsförebyggande rådet (Brå), som CVE i dag är en del av, är en stabil central stödfunktion för kommuner kopplat till brottsförebyggande frågor, normbrytande beteende och kriminalitet. Det finns inte skäl för att ytterligare en aktör ska arbeta operativt med individärenden, det arbetet hanteras bäst i lokal samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.

Läs vidare

Sakkunnig

Christin Appel
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.