Publicerad 12 juni 2023
Nyhet

Kvinnor är fortsatt nöjda med förlossningsvården

SKR:s graviditetsenkät visar att nio av tio kvinnor är trygga med sin förlossningsvård, men också att vissa tycker att informationen och stödet efter förlossningen är otillräcklig.

Foto

Eva Estling

Nio av tio kvinnor känner sig trygga med förlossningsvården. Lika många skulle rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsvård till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Det visar 2022 års Graviditetsenkät, som nära 160 000 kvinnor svarat på.

– Det är mycket glädjande att se att resultatet håller samma mått som föregående år. Vissa frågor har även en tydlig positiv trend. Det tyder på att långsiktigt och uthålligt arbete lönar sig, säger Eva Estling, samordnare för kvinnors hälsa och förlossningsvård på SKR.

Enligt enkäten finns även förbättringsområden. Till exempel anser enbart sex av tio kvinnor att de fått tillräcklig information om återhämtning och tiden efter förlossning. Var tredje kvinna som upplevt fysiska besvär efter förlossning vet inte var de ska vända sig för att söka vård. Två av tio kvinnor upplever att de inte fått stöd vid amningsbesvär.

– Gravida och nyförlösta kvinnors synpunkter på vården under och efter graviditeten är ett jätteviktigt underlag för regionerna, för att de ska kunna fortsätta förbättringsarbetet för kvinnors hälsa, säger Eva Estling.

Det är generellt mycket små skillnader i resultaten mellan kvinnor i olika åldrar, samt mellan kvinnor med olika utbildningsnivåer eller härkomstland.

Graviditetsenkäten

Sedan 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Resultatet bidrar till det fortsatta arbetet med målet att skapa en vård för kvinnor som är trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten.

Läs vidare

Sakkunnig

Eva Estling
Samordning

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.