Publicerad 25 september 2023
Nyhet

Krafttag krävs för att minska hyrbemanning i vården

Regionernas kostnader för hyrbemanning inom vården fortsatte öka under första halvåret 2023. Regionerna är överens om att intensifiera arbetet för att minska hyrbemanningen.

Rachel De Basso

Kostnaderna för regionernas hyrbemanning inom hälso- och sjukvården har ökat sedan pandemin. Siffror för första halvåret 2023 visar att kostnaderna fortsätter att öka i 19 av 21 regioner. För att vända utvecklingen har regionerna kommit överens om att intensifiera arbetet. SKR:s styrelse har beslutat om en rekommendation om att alla regioner kraftigt ska minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter, utifrån respektive regions förutsättningar.

– Vi rekommenderar alla regioner att kraftigt minska hyrbemanningen. Genom att minska beroendet av hyrbemanning och stärka arbetsmiljön kan andelen anställd personal succesivt öka och kontinuiteten, tryggheten och tillgängligheten för patienterna förbättras, säger Rachel De Basso, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Att köpa bemanningstjänster i vården kan vara nödvändigt för att hantera en ökad belastning vid enskilda tillfällen och var många gånger motiverat under exempelvis pandemin. Ett ökat beroende av hyrbemanning över en längre tid får dock tydliga negativa konsekvenser. Det påverkar den egna personalens arbetsmiljö, kontinuiteten för patienterna, patientsäkerheten och verksamheternas utvecklingsarbete. Den ökade användningen av hyrbemanningen ökar också regionernas kostnader för vård.

– Det ansträngda läget i vården har tvingat regionerna att använda sig av hyrbemanning i allt större utsträckning. Många regioner har svårt att få tag på personal med rätt kompetens och då kan det på kort sikt vara nödvändigt att använda sig av hyrbemanning, men i förlängningen får det negativa konsekvenser för både patienter och personal. Det planeras och genomförs insatser i många regioner nu för att vända utvecklingen, det arbetet måste fortsätta och i vissa fall växlas upp, säger Rachel De Basso.

Ökade kostnader första halvåret 2023

Första halvåret 2023 ökade regionernas kostnader för hyrbemanning inom hälso- och sjukvården med 28 procent, eller nästan en miljard kronor, jämfört med första halvåret 2022. Den sammanlagda kostnaden uppgick till nästan 4,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 4,9 procent av den totala personalkostnaden inom regionernas hälso- och sjukvård.

Sjukhusvården står för den största kostnadsökningen, men också i primärvården och psykiatrin ökade kostnaden för både inhyrda sjuksköterskor och läkare. Totalt ökade kostnaden för inhyrda sjuksköterskor med 43 procent och för inhyrda läkare med drygt 18 procent.

Flera regioner har i år gjort omfattande insatser för att minska hyrbemanningen, dessa insatser har ännu inte fått tydligt genomslag i kostnadsutvecklingen för första halvåret.

Läs vidare

Sakkunnig

Christian Törnqvist
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.