Publicerad 28 december 2022
Nyhet

Kraftsamling krävs mot hot, hat och våld i välfärden

SKR har skickat en hemställan till regeringen med förslag i syfte att gemensamt kraftsamla mot hot, hat och våld som medarbetare och förtroendevalda i kommuner och regioner utsätts för.

Peter Danielsson, SKR:s ordförande

Peter Danielsson

Förekomsten av hot, hat och otillåten påverkan mot både anställda och förtroendevalda i kommuner och regioner ökar. Det är allvarligt för alla de enskilda som drabbas, men riskerar också att leda till konsekvenser för invånare och för det demokratiska samhället i stort. Den senaste tiden har de som arbetar inom socialtjänsten drabbats extra hårt genom den pågående desinformationskampanjen. Falska anklagelser om att svensk socialtjänst kidnappar barn sprids i sociala medier.

Kommuner och regioner har det yttersta ansvaret att säkra medarbetares trygghet och säkerhet. Samtidigt har hela samhället ett samlat ansvar för att stå upp mot hoten, hatet och våldet. SKR har därför skickat en hemställan till regeringen om att ta initiativ till nationell kraftsamling, där regeringen leder och skyndar på arbetet med att trygga förhållandena för de som ansvarar för vår välfärd.

– Vi måste kraftsamla mot det hot, hat och våld som välfärdens medarbetare och förtroendevalda utsätts för. Nu vill vi att regeringen tar taktpinnen och skyndar på ett antal åtgärder som krävs för att kommuner och regioner bättre ska kunna trygga arbetsmiljön. Tillsammans med en kraftsamling på den nationella nivån, så kan kommuner och regioner förstärka åtgärderna, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR föreslår i sin hemställan ett antal åtgärder som rör redan befintliga förslag som kan beslutas om, utredningar som behöver tillsättas och förändringar i regeringens myndighetsstyrning.

Bland förslagen finns:

 • Stärkt straffrättsligt skydd för personal inom samhällsnyttiga funktioner
 • Genomför skyndsamt förslaget om en ny socialtjänstlag
 • Säkra tillgången till kvalificerad tolkar
 • Ge möjlighet att använda ordningsvakter i socialtjänstens lokaler
 • Se över de sociala medieföretagens ansvar för att motverka hot, hat och desinformation
 • Se över lagstiftningen så att det är arbetsgivaren som står som avsändare vid polisanmälan och inte den enskilde
 • Förstärk polisens ansvar när det gäller otillåten påverkan mot tjänstepersoner och förtroendevalda
 • Ge socialtjänstens medarbetare samma skydd som medarbetarna inom blåljusverksamheterna
– Hot och våld kommer aldrig accepteras. Ingen anställd eller förtroendevald i välfärden ska behöva bli utsatt för hot, hat eller våld. Jag hoppas att vi, tillsammans med regeringen och fackliga organisationer, kan arbeta tillsammans för att säkerställa det, säger Peter Danielsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Åsa Furén-Thulin
Sektionschef

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.