Publicerad 19 januari 2023
Nyhet

Involvera arbetsgivarna i nationell vårdkompetensplan

Regeringen måste samarbeta med kommuner och regioner i det nationella arbetet med att stärka kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.

Foto

Peter Danielsson.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Planen ska utarbetas av det Nationella vårdkompetensområdet. I planen ska det bland annat framgå vilka insatser för befintlig och ny vårdpersonal som kan behövas för att förbättra personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården.

− Det är bra att regeringen lägger kraft på att möta kompetensutmaningen i hälso- och sjukvården. Nu är det nödvändigt att arbetsgivarna och de fackliga organisationerna verkligen involveras i arbetet framåt. Låt oss samarbeta kring långsiktigt hållbara åtgärder som verkligen möter kompetensutmaningen, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I sex av tio kommuner minskar antalet personer i arbetsför ålder fram till 2031. Samtidigt ökar andelen äldre över 80 år markant. Utöver det beräknas omkring 320 000 anställda i välfärden gå i pension under samma period. Det finns stora förväntningar på att de ska ersättas.

− Befolkningsutvecklingen visar att arbetskraften inte räcker till. Det får inte komma förslag om tusentals nya medarbetare när fakta visar att de inte kommer att finnas. Politiska initiativ behöver vara förankrade i dialog och analys tillsammans med arbetsgivarna utifrån de förutsättningar som råder för hälso- och sjukvården, säger Peter Danielsson.

Den största potentialen för att möta kompetensutmaningen finns i det kommuner och regioner själva kan göra. Genom att förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna kan behoven av fler anställda minska. Det handlar till exempel om att använda rätt kompetens på rätt sätt och att utnyttja den digitala tekniken i nya arbetssätt.

− Här finns en betydande potential i kommuner och regioner att jobba på nya sätt för att möta kompetensutmaningen. Det är klokt av regeringen och de statliga myndigheterna att ha med arbetsgivarna i det här arbetet, säger Peter Danielsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Umegård
Sektionschef avdelningen för arbetsgivarpolitik

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.