Publicerad 5 oktober 2023
Nyhet

Ineffektivt informationsutbyte med Arbetsförmedlingen

Handläggning av ekonomiskt bistånd kan snabbas på genom digitaliserat informationsutbyte med Arbetsförmedlingen. SKR vänder sig nu till regeringen för att få till en regeländring.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

I dag får kommunernas handläggare tillgång till en del av den information de behöver för handläggning av ekonomiskt bistånd via systemet SSBTEK, exempelvis om en individ är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt kan annan information, som om individen har sökt ersättning från Arbetsförmedlingen, endast skickas efter telefonsamtal mellan kommunens handläggare och Arbetsförmedlingen. I vissa fall skickas informationen med post. Detta är onödigt tidskrävande administration.

– I hela välfärden måste vi nyttja tid, personal och skattepengar på bästa sätt. Jag hoppas att regeringen gör verklighet av våra förslag, för här har vi samhällsvinster att ta hem på alla nivåer, säger Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har skickat en hemställan till regeringen med en begäran att regeringen ska göra förändringar i ett antal förordningar, för att utöka vilken information som Arbetsförmedlingen kan dela digitalt med kommunerna.

– Med en enkel regelförändring kan regeringen trygga snabbare och rättssäkrare handläggning av ekonomiskt bistånd. Samtidigt kan kommunerna bättre kan motverka bidragsbrott, säger Anders Henriksson.

Fakta

SSBTEK är en förkortning av sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd. Tjänsten gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem få information från statliga myndigheter och organisationer.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
chef för arbetsmarknadssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.